Địa chỉ:
Ký túc xá 2 - Trường Đại học Tây Bắc - Phường Quyết Tâm
TP. Sơn La
Sơn La
360000
Việt Nam
Send an Email