Trong quá trình học sinh, sinh viên và Lưu học sinh ở tại phòng, khi các thiết bị trong phòng bị hỏng hay có sự cố thì thực hiện các bước theo Quy trình báo hỏng, sửa chữa thiết bị phòng ở được quy định như sau:

THÔNG BÁO

Quy trình báo hỏng, sửa chữa thiết bị phòng ở

 

          Căn cứ Quy chế quản lý vận hành khu Nội trú Trường Đại học Tây Bắc;

          Căn cứ Quy trình sửa chữa liên phòng, ban giữa Phòng Quản trị Cơ sở vật chất, Phòng Kế toán - Tài chính, Ban Quản lý khu Nội trú,

          Ban Quản lý khu Nội trú thông báo tới toàn thể học sinh, sinh viên ở Nội trú quy trình báo hỏng như sau:    

          1. Trong 1 tháng Ban Quản lý khu Nội trú thực hiện kiểm tra, báo hỏng 01 lần và có sự kiểm tra, đánh giá cùng các phòng liên quan về thiết bị cần sửa chữa, thay thế...

          2. Học sinh, sinh viên báo hỏng

          Căn cứ vào việc sửa dụng thiết bị và tình trạng của thiết bị, học sinh, sinh viên thực hiện báo hỏng theo hai cách sau:

          - Cách 1: Trường hợp thiết bị hỏng gây thất thoát điện, nước, chập, cháy điện, hỏng toàn bộ quạt trong phòng hoặc các hiện tượng khác gây nguy hiểm, đề nghị học sinh, sinh viên gọi điện ngay cho cán bộ trực để xử lý sự việc.

          Số điện thoại: 0378711567 (thường trực 24/24h).

          - Cách 2: Trường hợp hỏng thiết bị nhưng không ảnh hưởng cấp bách đến sinh hoạt hàng ngày, như: Cháy 1 trong 6 bóng điện, bung gạch nền, hỏng chân bàn ... thì học sinh, sinh viên ghi vào giấy báo hỏng và nộp cho quản lý nhà trước ngày 20 hàng tháng. Sau khi thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra, xác định, mua thiết bị Ban Quản lý khu Nội trú sẽ tiến hành sửa chữa ngay.

          Ban Quản lý khu Nội trú yêu cầu các em học sinh, sinh viên nghiêm túc thực hiện sử dụng tài sản, thiết bị cẩn trọng, an toàn, khi có sự cố và hỏng hóc thực hiện như quy trình trên.