BÁO CÁO

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019 

I. TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

           - Ban Quản lý khu Nội trú được Nhà trường giao nhiệm vụ quản lý, vận hành các hoạt động của Khu Nội trú, gồm: 08 nhà ký túc xá, 01 nhà ăn sinh viên, 01 nhà Câu lạc bộ sinh viên, quản lý các loại hình dịch vụ và các khu vực sân vườn trong khuôn viên Khu Nội trú.

          + Số lượng biên chế thời điểm tháng 8/2018 có 15 cán bộ viên chức.

          + Số lượng biên chế của đơn vị đến tháng 5/2019 có 16 cán bộ viên chức.

          - Tháng 3/2019 bổ sung 01 cán bộ chuyên viên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại Ban quản lý khu Nội trú.

          - Trình độ đội ngũ: Tiến sĩ 01; Thạc sĩ 05; Cử nhân 5; Cao đẳng 04; trình độ khác 01.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

          1. Các văn bản tham mưu ban hành trong năm theo lĩnh vực phụ trách

          1.1. Số lượng

          - Tham mưu ban hành Quyết định thu phí nội trú năm học 2018 – 2019.

          - Tham mưu ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban QLKNT với Trung tâm GDQP&AN trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại Khu Nội trú.

          - Dịch nội quy sang tiếng Lào để dán ở các phòng Lưu học sinh Lào mới sang học.

          1.2. Chất lượng

          - Các văn bản phù hợp với điều kiện thực tiễn của Nhà trường và đơn vị.

          - Nội dung các văn bản được học sinh, sinh viên và cán bộ nắm vững và thực hiện đạt kết quả cao.

          2. Kết quả các nội dung được giao phụ trách

          2.1. Các mặt đạt được

          - Lãnh đạo Ban QLKNT - Ban QLKNT đãphổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ viên chức nội dung và tinh thần các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách của Nhà nước.

          - Đã tổ chức Hội nghị viên chức quán triệt thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2018– 2019 để toàn thể cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên trong Khu Nội trú nắm bắt đầy đủ các hoạt động để cùng thực hiện.

          - Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Khu Nội trú để thu hút học sinh, sinh viên vào ở Nội trú.

          - Phổ biến và in Nội quy, hướng quy trình báo hỏng ở các phòng để khu Lưu học sinh Lào, học sinh Trường Chu Văn An và sinh viên biết, thực hiện.

          - Đã đăng ký tạm trú tạm vắng, quản lý biến động của sinh viên để cùng các phòng, khoa liên quan nắm bắt tình hình.

          - Tự kiểm tra và phối hợp với công an kiểm tra đánh giá các trang thiết bị cứu hỏa đúng thực trạng để báo cáo lên Nhà trường.

          - Công tác vệ sinh được công ty vệ sinh triển khai vệ sinh thường xuyên đều đặn, cán bộ quản lý các nhà giám sát việc vệ sinh hàng ngày.

          - Ban đã tuyên truyền, giáo dục ý thức, quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công của cán bộ và sinh viên trong Khu nội trú.

          - Trong năm học Ban đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, các trang thiết bị hỏng hóc đúng theo quy trình và đã cơ bản kịp thời phục vụ sinh hoạt của sinh viên. Đánh giá việc sửa chữa thực tế với dự kiến kinh phí đã được Nhà trường phê duyệt cho sửa chữa 502 phòng:

          Kinh phí sửa chữa được phê duyệt theo kế hoạch: 150.000.000 đồng

          Kinh phí đã sửa chữa đến tháng 6 năm 2019 khoảng: 230.000.000 đồng, so với năm học 2017-2018 là 274.000.000 đồng, giảm: 40.000.000 đồng.

          - Năm học 2018 - 2019 tính đến tháng 5/2019 đã làm thủ tục cho 1.484 học sinh, sinh viên vào ở nội trú. Trong đó có 750 Lưu học sinh Lào, 207 học sinh trường Chu Văn An. Thu phí nội trú đạt 410.200.000 đồng. Không tính thu phí của Lưu học sinh Lào.

          - Tổ bảo vệ đã thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách được giao, đảm bảo được an ninh trật tự trong Khu Nội trú. Ban đã thành lập các nhóm liên gia tự quản, đội thanh niên xung kích nhằm tăng cường công tác kiển tra nề nếp sinh hoạt, do vậy tình hình an ninh trật tự và an toàn cơ bản được đảm bảo.

          - Cán bộ bảo vệ đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng, đội thanh niên xung kích lập biên bản nhắc nhở 40 trường hợp, lập 25 biên bản với 41 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm nội quy, quy chế và đã gửi lên Hội đồng kỷ luật để xử lý. Đã kết hợp với công an phường Quyết tâm giải quyết 04 vụ việc trong đó: 01 vụ việc sinh viên mất máy tính ở KTX 4, 01 vụ mất máy tính của sinh viên ở KTX 2, 01 vụ sinh viên tự tử KTX 3, 01 vụ sinh viên bị ngã từ tầng 3 KTX 2.

           - Thực hiện kiểm kê tài sản đầu năm học và cuối năm học, giao cụ thể, chi tiết tài sản cho cán bộ quản lý tài sản phối hợp với cán bộ quản lý các nhà, các khu vực quản lý chặt chẽ tài sản.

          - Sử dụng thiết bị, cơ sở vật chất đúng mục đích, đối tượng được sử dụng.

          - Thực hiện tổ chức quản lý dịch vụ bán hàng phục vụ thuận lợi nhu cầu của sinh viên ở 8 kí túc xá đúng với qui định.

          2.2. Hạn chế, khó khăn

          - Một số đồng chí cán bộ viên chức còn xem nhẹ việc tuyên truyền, giáo dục sinh viên thường xuyên; ý thức trách nhiệm chưa cao, còn qua loa, đại khái.

          - Cán bộ quản lý nhà chưa thay đổi phương pháp làm việc cho phù hợp với tinh thần phục vụ, thân thiện để thu hút sinh viên vào ở nội trú.

          - Công tác tuyên truyền, vận động để thu hút sinh viên yếu kém. Số lượng sinh viên giảm so với năm học trước là hơn 200 học sinh, sinh viên.

          - Việc phổ biến nội quy, quy chế chưa toàn diện do sinh viên đăng ký vào ở nội trú rải rác trong năm học.

          - Một bộ phận không nhỏ sinh viên không có ý thức tiếp thu và chấp hành các quy chế, quy định trong Khu nội trú.

          - Việc phổ biến quy chế, tổng kết công tác quản lý sinh viên, trao đổi đối thoại với sinh viên thực hiện chưa đồng bộ.

          - Việc bàn giao tài sản chưa chính xác, quản lý sử dụng thiết bị chưa chặt chẽ và chưa nhắc nhở sinh viên sử dụng, bảo quản thiết bị thường xuyên.

          2.3. Bài học kinh nghiệm

          - Cần tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch và có kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên.

          - Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị đúng quy định, sử dụng đúng mục đích; quy trách nhiệm đối với những cá nhân làm hư hỏng thiết bị, cơ sở vật chất.

            - Bàn giao cho từng HS,SV, Lưu HS lào tài sản, thiết bị, số điện, số nước khi nhận phòng ở.

           - Kiên quyết tự phê bình và phê bình toàn diện trong triển khai các hoạt động. Xử lý nghiêm các cá nhân làm sai và chưa hoàn thành nhiệm vụ.

           - Xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, vận động, thu hút sinh viên vào ở Nội trú.

          3. Các công tác khác

          - Tham mưu, đề xuất với Nhà trường trong việc quản lý và vận hành Khu Nội trú và các công việc khác được giao.   

            - Đã tổ chức có kết quả các cuộc thi phòng ở kiểu mẫu; tổ chức giao lưu thể thao với sinh viên Lào... tạo ra các hoạt động vui tươi phấn khởi trong Khu Nội trú, thu hút hầu hết sinh viên tham gia. Sinh viên phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trong Khu Nội trú.

            - Quan tâm đến đời sống tinh thần, động viên cán bộ viên chức khắc phục khó khăn trong cuộc sống để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Động viên khích lệ cán bộ viên chức xây dựng gia đình thực hiện nếp sống văn hóa mới, không vi phạm pháp luật, nội qui nơi cư trú, con cái chăm ngoan, học giỏi, gia đình hạnh phúc.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

          1. Đề xuất giải pháp

          - Phòng chức năng cần phổ biến Pháp luật Việt Nam cho Lưu học sinh Lào vào thời gian đã tuyển sinh xong.

          - Lắp đặt bổ sung trang thiết bị, sơn sửa các phòng ở nhằm tạo ra nơi ở khang trang, đầy đủ hơn cho khu vực KTX Lưu học sinh Lào.

          - Các khoa hỗ trợ việc tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên vào ở Nội trú. Một số khoa đặc thù như Khoa TDTT, Khoa Nông Lâm yêu cầu sinh viên vào ở toàn bộ trong Khu Nội trú để tiện cho việc học tập, tập luyện và quản lý sinh viên.

          - Giáo viên chủ nhiệm các lớp dự bị tiếng và các cố vấn học tập nên sắp xếp thời gian đến các phòng ở của Lưu học sinh để động viên, định hướng và giáo dục ý thức học tập, rèn luyện.

          2. Kiến nghị

          - Nhà trường xem xét, đánh giá cơ sở vật chất để phê duyệt kế hoạch kinh phí sửa chữa, thay mới các thiết bị phòng ở đảm bảo an toàn, đồng bộ cho HS,SV.

         - Nhà trường thành lập tổ bảo vệ Khu Nội trú và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ bảo vệ.

         - Cho phép xây dựng Quy chế quản lý vận hành các nhà ký túc xá được xây dựng từ nguồn ngân sách của Nhà trường (Các ký túc xá 1,2,3,4,5).

        - Cho phép cán bộ giảng viên trẻ điều kiện kinh tế khó khăn vào ở Khu nội trú để tạo điều kiện cho cán bộ và không lãng phí các phòng để trống.